Studies

Deze pagina dient als achtergrondinformatie om je meer duidelijkheid te geven in de opleidingen, die ik gevolgd heb.

Wat is sociale agogiek ?

Binnen de sociaal agogische opleidingen heb ik de richting Cultureel en Maatschappelijke Vorming (CMV) gekozen. Sociale agogiek richt zich op veranderingsprocessen bij mensen. Ik werk hierbij methodisch, dat wil zeggen volgens een systematische- en doelgerichte handelswijze. Ik ontwikkel het programma en stem hierbij af op onder andere de doelgroep en wensen, voer het vervolgens uit en evalueer. Als CMV-er werk ik vooral met creatieve middelen en sport & spel, om het doel te bereiken en te komen tot blijvende resultaten.

Wat doet een docent Omgangskunde?

Het woord omgangskunde zegt het eigenlijk al; het gaat over omgaan met andere mensen en met jezelf. Omgangskunde is een breed georiënteerd vak, gericht op het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen bij mensen. Het is een combinatie van sociologie, psychologie, communicatie, pedagogiek en agogiek.

Als docent Omgangskunde leer ik algemene vaardigheden aan, aangepast aan de behoefte, doelgroep en (toekomstig) beroep. Thema’s kunnen zijn:


Op de juiste wijze communiceren


Contact maken en krijgen


Samenwerken


Verschillende soorten gesprekken voeren


Conflicthantering en agressie


Onderhandelen


Reflecteren


Feedback geven en ontvangen


Normen en waarden


Vooroordelen


Inleven in de ander


Omgaan met rouw enzovoort.


In het kort samengevat wordt de deelnemer zich bewust gemaakt van de eigen houding en sociale vaardigheden in relatie tot de ander.  Praktijkcasussen, rollenspellen en reflecteren zijn enkele voorbeelden van werkvormen, die in de lessen of trainingen worden ingezet.

Naast het omgaan met de ander, is er ook aandacht voor de omgang met jezelf. Je kunt hierbij denken aan:


Welke emoties ervaar ik?


Hoe ga ik met mijn emoties om?


Welke belemmerende overtuigingen heb ik?


Hoe kan ik mijn belemmerende overtuigingen ombuigen in positieve gedachten?


Welke kwaliteiten bezit ik?


Hoe zet ik mijn kwaliteiten in?


Wat is Geestelijke Heelkunde?

De opleiding Geestelijke Heelkunde is ontwikkeld door Marianne Looij.  Zij onderzocht de werking van het menselijk energiesysteem. Ook vond Marianne methodes, om  het energiesysteem bij verstoringen te herstellen.  Met al deze kennis heeft zij de 3-jarige holistische beroepsopleiding Geestelijk Heelkunde ontwikkeld, die ik versneld heb mogen doen.  Het lesprogramma is divers en uitgebreid.  Om je toch een indruk te geven, volgen hieronder een aantal thema’s:


Healing en reading van mensen, kinderen en dieren


Meditatievormen


Mindfulness


De helende reis


Chakra psychologie


Energielichamen/aura


Kristaltherapie


Helend tekenen


Lichaamswerk enzovoort


Op de pagina werkwijze van mijn website vind je meer informatie of klik hier om naar de site van Marianne Looij te gaan.